Več informacij o SCIP in SVHC

Ste že slišali za kratici SCIP in SVHC pa ne veste kaj pomenita in ali vas k čemu zavezujeta? Potem ste na pravem mestu.

SCIP je podatkovna baza o Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Gre za bazo o snoveh, ki zbujajo zaskrbljenost v izdelkih kot takih ali v sestavljenih predmetih (proizvodih).

Če izdelki, ki jih proizvajate, sestavljate, uvažate ali distribuirate, vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so na seznamu kandidatnih snovi agencije ECHA v masnem deležu nad 0,1% jih morate prijaviti v podatkovno zbirko SCIP.

Agenciji ECHA morate predložiti naslednje informacije:

  • identifikacijo svojega izdelka;
  • ime, razpon koncentracije in mesto snovi s seznama kandidatnih snovi v njem; in
  • druge informacije, ki omogočajo njegovo varno uporabo (predvsem informacije za zagotavljanje, da se z izdelkom ustrezno ravna, ko postane odpadek).

To pa še ni vse. Pred prijavo v SCIP je potrebno pregledati podrobni seznam vseh zahtev po informacijah in format SCIP IUCLID, da se ugotovi pravilna pot za prilagoditev vaših podatkov.

Se sliši preveč zapleteno in dolgotrajno? Potem nas kontaktirajte za pripravo pisno ponudbe in prijavo snovi, ki zbujajo zaskrbljenost v bazo SCIP bomo izvedli namesto vas.

Če ste trgovec na drobno in izdelke samo dobavljate potrošnikom, vam prijave ni treba opraviti.