UFI in prijave centrom za zastrupitve (PCN)

V skladu s členom 45 uredbe CLP morajo podjetja, ki dajejo v promet nevarne zmesi, pristojnim nacionalnim organom zagotoviti informacije o določenih nevarnih zmeseh. Nacionalni organi te informacije posredujejo centrom za zastrupitve, da lahko v nujnih primerih svetujejo državljanom ali zdravstvenemu osebju. Priloga VIII k uredbi CLP, sprejeta marca 2017, opredeljuje usklajene zahteve za prijave centrom za zastrupitve (PCN), ki veljajo od 1. januarja 2021.

Koraki izpolnjevanja teh novih obveznosti so (na kratko):

 • Registracija uporabnika na portalu ECHA
 • Dodajanje pravne entitete (za nove uporabnike)
 • Kreacija kode UFI (Unique Formula Identifier)
 • Dodajanje kode UFI v varnostni list in na etiketo izdelka
 • Priprava dosjeja za prijavo centrom za zastrupitve (PCN):
  • Kreacija novega dosjeja
  • Dodajanje kontaktnih oseb
  • Vnos pH vrednosti zmesi
  • Dodajanje toksikoloških informacij
  • Poročanje o sestavi zmesi (vnos vseh nevarnih snovi)
  • Dodelitev UFI in drugih identifikatorjev
  • Dodajanje informacij o razvrstitvi zmesi in elementih etikete
  • Podajanje informacij o izdelku (trgovsko ime, barva, uporaba, embalaža itd.)

Po izpolnitvi vseh korakov se dosje odda v preverjanje, in če je vse izpolnjeno brez napak, je vnos potrjen. V kolikor sistem zazna napake ali manjkajoče informacije, je potrebno odpraviti napake.

V kolikor se tega dolgega in na trenutke zapletenega postopka ne želite lotiti sami, nas kontaktirajte! Naša izkušena ekipa lahko vse to opravi namesto vas. Po končanem vnosu vam pošljemo tudi potrdilo za potrebe morebitnih inšpekcijskih nadzorov.
 

Za več informacij, svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo od ponedeljeka do petka do 15 ure, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si