Naše storitve

Uveljavljena ekipa z dolgoletnimi izkušnjami vam nudi pomoč na vseh področjih povezanih z proizvodnjo nevarnih kemikalij, prometom z nevarnimi kemikalijami, skladiščenjem nevarnih kemikalij ali uporabo nevarnih kemikalij.

Usposabljanje za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami

Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s kemikalijo, to je npr. delo s kemikalijami v laboratoriju, v proizvodnji, na gradbišču, stik s kemikalijo v primeru nezgodnega izpusta v skladišču…

Usposabljanje je osredotočeno na konkretne nevarne kemikalije s katerimi posamezna stranka že ravna ali se pripravlja na ravnanje z njimi ali jih imate na skladišču ali splošno. Trajanje usposabljanja je zato odvisno od števila razredov uporabljanih nevarnih kemikalij ter morebitnih posebnosti posamezne stranke.

Več informacij o programu usposabljanja, trajanju in kotizaciji, najdete tukaj.

SCIP in SVHC – od 5. januarja 2021 dalje

Dolžnost predložitve prijave v podatkovno zbirko SCIP zajema vse izdelke, dane na trg EU, ki vsebujejo snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC), s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m.

Naslednji dobavitelji izdelkov morajo zagotoviti informacije agenciji ECHA:

  • proizvajalci in sestavljavci v EU,
  • uvozniki v EU,
  • distributerji izdelkov v EU in drugi udeleženci v dobavni verigi, ki dajejo izdelke na trg.

Če ste med njimi tudi vi, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo.

Če ste trgovec na drobno in izdelke samo dobavljate potrošnikom, vam prijave ni treba opraviti.

Potrebujete UFI in potrdilo o izvedeni PCN prijavi?

Mi nudimo storitve kot zunanji partner za VAS:

  • Ustvarimo Vam uporabniški račun na ECHA portalu
  • Generiramo UFI za vsako posamezno nevarno zmes
  • Vnesemo podatke na PCN portal in za vas pridobimo potrdilo o opravljeni PCN prijavi za nevarno kemikalijo

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo ponudbo. Več informacij o samem postopku in zakonski podlagi si lahko preberete tukaj: UFI in prijave centrom za zastrupitve (PCN)

Tudi vi potrebujete svetovalca za kemikalije?

Kdor želi pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, mora zadostiti pogojem prepisanim v Zakonu o kemikalijah in izvesti spodnje postopke za to dovoljenje.

a) Promet z nevarnimi kemikalijami
Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.
b) Proizvodnja nevarnih kemikalij
Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj proizvodne enote.
c) Skladiščenje nevarnih kemikalij
Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti
č) Uporaba nevarnih kemikalij, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene za določene nevarnosti
Uporaba je priprava za rabo, raba, shranjevanje.

Podrobnejše informacije o postopkih in pogojih si lahko preberete tukaj: Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

Izdelava varnostnih listov

Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja mora pravna ali fizična oseba, ki kot proizvajalec ali uvoznik daje v promet kemikalijo, zagotoviti varnostni list v skladu s tem zakonom in predpisom, izdanim na njegovi podlagi in ga posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.

V primeru vnosa ali uvoza nevarne kemikalije v RS ste kot prodajalec za varnostni list odgovorni VI in ne proizvajalec. Zato je pomembno, da se vprašate, komu boste poverili prevod ali izdelavo varnostnega lista.

Več informacij o varnostnih listih si lahko preberete tukaj: Varnostni list

Biocidi in vrste biocidnih pripravkov

Prodajate dezinfekcijska sredstva in jih tudi sami vnašate iz EU? Pa ne veste ali potrebujete urediti še kakšno dokumentacijo glede tega? Mislite da je ne potrebujete urejati?

Preverite med vrstami pripravkov, če sodi mednje tudi vaš izdelek:

  • Glavna skupina 1: razkužila
  • Glavna skupina 2: sredstva za konzerviranje
  • Glavna skupina 3: nadzor škodljivcev
  • Glavna skupina 4: drugi biocidni proizvodi

Informacije o vrsti proizvodov znotraj vsake skupine in posebnih pogojih lahko pridobite tukaj: Biocidi in vrste biocidnih pripravkov

Etikete in otipna opozorila

Etiketa mora biti izdelana v skladu z varnostnim listom in v skladu z Zakonom o kemikalijah. Popolna grafična podoba nalepke pa seveda vključuje tudi Zakon o ravnanju z odpadki in njegovimi podzakonskimi predpisi ter Zakon o varstvu potrošnika.

V določenih primerih mora biti etiketa opremljena tudi z otipnim opozorilom. Prav tako pa nudimo tudi pripravo trajnih odpornih etiket, ki so uporabne tudi za zunaj.

Več informacij o etiketah in njihovi izdelavi lahko pridobite tukaj: Etikete in otipna opozorila

 

Za več informacij, svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo od ponedeljeka do petka do 15 ure, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si