Etiketa

Etiketa mora biti izdelana v skladu z varnostnim listom in v skladu z Zakonom o kemikalijah, popolna grafična podoba nalepke pa seveda vključuje tudi Zakon o ravnanju z odpadki in njegovimi podzakonskimi predpisi ter Zakon o varstvu potrošnika.

Biti mora dovolj velika glede na velikost embalaže, simbol, ki označuje nevarno snov (dražilno, lahko vnetljivo…) mora biti barvna in mora spodaj nositi napis vrste simbola. Ravno prav pa morajo biti velike tudi črke in biti morajo dobro vidne na podlagi.
Če želite vam v okviru tega izdelamo tudi celotno grafično podobo vključno s pripravo za tisk.

Dodatna ponudba

Poleg klasičnih etiket vam ponujamo tudi:

OTIPNA OPOZORILA

TRAJNE ZELO ODPORNE NALEPKE uporabne tudi za zunaj

 

Za več informacij, svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo od ponedeljeka do petka do 15 ure, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si