GHS – sistem pakiranja in označevanja nevarnih snovi in zmesi

Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na tem področju, v januarju 2009 med prvimi na svetu pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij tj. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (1272/2008 oz. CLP uredba). Za njeno vsebino in pravočasen sprejem ima veliko zaslug Slovenija (Urad RS za kemikalije), ki je v času svojega predsedovanja izpeljala najpomembnejše aktivnosti za sprejetje pomembnega dokumenta. Uveljavitev določb uredbe GHS, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja uredba GHS, je podoben trenutnemu sistemu EU. Podobni pa ostajajo tudi glavni cilji, tj. ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.

Vir: Urad za kemikalije.

Na podlagi GHS je bila sprejeta CLP uredba (1272/2008) o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Classification, Labelling & Packaging of substances and mixtures), ki že velja.

Piktogrami:

in namesto R in S stavkov, bodo sedaj nastopili Stavki o nevarnosti, Previdnostni stavki,…

Zanimive informacije najdete na spletni strani Prévention du risque chimique in spletni strani Evropske agencije za kemijsko varnost.

Lahko pa kontaktirate tudi nas za svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe na GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo vsak delovnik, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si