Prodajate dezinfekcijska sredstva in jih tudi sami vnašate iz EU? Pa ne veste ali potrebujete urediti še kakšno dokumentacijo glede tega? Mislite da je ne potrebujete urejati?

Preverite spodaj med vrstami pripravkov, če sodi mednje tudi vaš izdelek:

VRSTE BIOCIDNIH PRIPRAVKOV IN NJIHOVI OPISI, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 2(1)(a) DIREKTIVE 98/8/ES (biocidi)

Med te vrste pripravkov ne sodijo pripravki, zajeti v direktivah, navedenih v členu 1(2) te direktive za namen teh direktiv in njihovih poznejših sprememb.

 

1. GLAVNA SKUPINA: Dezinfekcijska sredstva in splošni biocidni pripravki
Med te vrste pripravkov ne sodijo pripravki za čiščenje, ki niso izdelani z namenom, da bi imeli biocidni učinek, med drugim tekočine za pomivanje, praški in podobni izdelki.
1. vrsta izdelkov: biocidni pripravki za človekovo osebno higieno
Izdelki iz te skupine so biocidni pripravki, ki se uporabljajo za človekovo osebno higieno.
2. vrsta izdelkov: razkužila in drugi biocidni pripravki za zasebne površine in površine, namenjene javnemu zdravstvu
Pripravki, ki se uporabljajo za razkuževanje zraka, površin, materialov, opreme in pohištva, ki se ne uporabljajo v neposrednem stiku s hrano ali krmo v zasebnih, javnih in industrijskih območjih, vključno z bolnišnicami, ter pripravki, ki se uporabljajo kot algicidi.
Med področja uporabe sodijo med drugim plavalni bazeni, akvariji, kopalne in druge vode; klimatske naprave; stene in tla v zdravstvenih in drugih ustanovah; kemična stranišča, odpadne vode, odpadki iz bolnišnic, prst in drugi substrati (na igriščih).
3. vrsta izdelkov: veterinarsko higienski biocidni pripravki
Izdelki v tej skupini so biocidni pripravki, ki se uporabljajo za veterinarsko higienske namene, vključno s pripravki, ki se uporabljajo v območjih, kjer so živali nastanjene, kjer začasno bivajo ali na sredstvih za prevoz.
4. vrsta izdelkov: dezinfekcijska sredstva za območja s hrano in krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za razkuževanje opreme, posod, posod za hrano, orodja, površin ali cevovodov, ki so povezani s proizvodnjo, prevozom, skladiščenjem ali uživanjem hrane, krme ali pijač (vključno s pitno vodo) za ljudi in živali.
5. vrsta izdelkov: sredstva za razkuževanje pitne vode
Pripravki, ki se uporabljajo za razkuževanje pitne vode (za ljudi in živali)

 

2. GLAVNA SKUPINA: Sredstva za konzerviranje
6. vrsta izdelkov: sredstva za konzerviranje v vsebnikih
Pripravki, ki se uporabljajo za konzerviranje drugih izdelkov razen hrane in krme v posodah. Delujejo tako, da preprečujejo
kvarjenje izdelka zaradi delovanja mikrobov in s tem zagotavljajo njegov veljavni rok uporabnosti.
7. vrsta izdelkov: sredstva za zaščito (ohranitev) prevlek
Pripravki, ki se uporabljajo za ohranjanje zaščitnih prevlek in premazov, s preprečevanjem mikrobnega kvara, da bi zaščitili prvotne lastnosti površine materiala ali predmetov, kot so barve, plastika, tesnilna sredstva, stenska veziva, veziva, papirni izdelki in umetniška dela.
8. vrsta izdelkov: pripravki za zaščito lesa
Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito lesa, ne glede na stopnjo predelave vključno z lesom na žagi, ki preprečujejo razvoj organizmov, ki uničujejo ali kvarijo les.
Med te izdelke sodijo preventivna sredstva in sredstva za sanacijo.
9. vrsta izdelkov: pripravki za zaščito vlaken, usnja, gume in polimeriziranih materialov
Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito vlaknastih ali polimeriziranih materialov, na primer izdelkov iz usnja, gume ali papirja ali tekstilnih izdelkov in gume s preprečevanjem kvara zaradi mikrobov.
10. vrsta izdelkov: zaščitna sredstva v gradbeništvu
Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito in sanacijo gradbenih objektov ali drugega gradbenega materiala razen lesa in
preprečujejo mikrobno delovanje in naseljevanje alg.
11. vrsta izdelkov: pripravki za zaščito sistemov hladilnih tekočin in predelovalnih sistemov
Pripravki, ki se uporabljajo za konzerviranje vode ali drugih tekočin za rabo v hladilnih in predelovalnih sistemih, in sicer s preprečevanjem razvoja škodljivih organizmov, kot so mikrobi, alge in školjke.
Med tovrstne pripravke ne sodijo pripravki za zaščito pitne vode.
12. vrsta izdelkov: pripravki, ki preprečujejo nastajanje sluzi (slimicidi)
Pripravki, ki se uporabljajo za preprečevanje ali nadzor nastajanja sluzi na materialih, opremi ali konstrukcijah, ki se uporabljajo v industrijskih procesih, na primer pri lesni ali papirni kaši, pri poroznih peščenih slojih pri pridobivanju naftnih derivatov.
13. vrsta izdelkov: sredstva za zaščito tekočin v kovinarski industriji.
Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito tekočin v kovinarski industriji s preprečevanjem mikrobnega kvara.

 

3. GLAVNA SKUPINA: zatiranje škodljivcev
14. vrsta izdelkov: rodenticidi
Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje miši, podgan ali drugih glodalcev.
15. tip izdelkov: avicidi
Pripravki, ki se uporabljajo za nadzor razmnoževanja ptic.
16. vrsta izdelkov: moluskicidi
Pripravki, ki se uporabljajo za nadzor mehkužcev.
17. vrsta izdelkov: piskicidi
Pripravki, ki se uporabljajo za nadzor rib; med te pripravke ne sodijo sredstva za zdravljenje bolezni pri ribah.
18. vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev
Pripravki, ki se uporabljajo za nadzor členonožcev (na primer žuželk, pajkov in rakov).
19. vrsta izdelkov: repelenti in sredstva za privabljanje (atraktanti)
Pripravki, ki se neposredno ali posredno uporabljajo za nadzor škodljivih organizmov (nevretenčarji, kot so bolhe, retenčarji, kot so ptice), z odbijanjem ali privabljanjem, vključno s sredstvi za higieno ljudi ali živali).

 

4. GLAVNA SKUPINA: Drugi biocidni pripravki
20. vrsta izdelkov: Konzervansi za hrano ali krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za konzerviranje hrane ali krme z nadzorom škodljivih organizmov.
21. vrsta izdelkov: pripravki za preprečevanje naselitve organizmov na površini, ki je v stiku z vodo (antivegetacijska sredstva).
Pripravki za preprečevanje rasti in naselitve neželenih organizmov (mikrobov in rastlinskih in živalskih vrst) na plovilih, opremi za vodno kulturo in drugih objektih in konstrukcijah, ki se uporabljajo v vodi.
22. vrsta izdelkov: tekočine za balzamiranje in prepariranje
Pripravki, ki se uporabljajo za razkuževanje in ohranjanje človeških ali živalskih trupel ali njihovih delov.
23. vrsta izdelkov: nadzor drugih vretenčarjev
Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje škodljivcev.

 

Vir: Urad za kemikalije

Če ste svoje izdelke našli med njimi in ne veste kako naprej, nas čimprej kontaktirajte In pomagali vam bomo.